«

»

Wydrukuj to Wpis

BYSTRZYCA KŁODZKA I OKOLICE

news_114W XI wieku osada czeska, na miejscu lub obok której rycerz Havel (Gaweł) z Lemberka założył w XIII wieku miejscowość dla kolonistów niemieckich o nazwie Hawelswerde („Kępa Gawłowa”). W 1319 r. występuje już ona jako miasto.
Bystrzyca Kłodzka położona jest na południowych krańcach województwa dolnośląskiego w powiecie kłodzkim nad Nysą Kłodzką. Miasto malowniczo rozłożone na wzgórzu nad rzeką prezentuje ciekawy styl zabudowy tarasowej. Bystrzyca Kłodzka położona jest w niewielkim obniżeniu pomiędzy Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika w Kotlinie Kłodzkiej. Miasto leży na ważnym szlaku drogowym oraz na trasie kolejowej. Do miasta można dojechać koleją i autobusem PKSu. W XI wieku osada czeska, na miejscu lub obok której rycerz Havel (Gaweł) z Lemberka założył w XIII wieku miejscowość dla kolonistów niemieckich o nazwie Hawelswerde („Kępa Gawłowa”). W 1319 r. występuje już ona jako miasto. Ok. 1514 r. pozostające pod zwierzchnictwem Czech miasto posiadało już wodociągi. W XVI wieku ośrodek sukiennictwa, w okresie reformacji ruch anabaptystów. Od 1567 r. miasto znalazło się pod panowaniem Habsburgów, a od 1742 r. należało do Prus. W latach 1818-1975 siedziba powiatu bystrzyckiego. W 1945 miasto zostało włączone do Polski – polską nazwę miasta oparto na przedlokacyjnej nazwie czeskiej. Dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. W maju 2008 roku, na patrona miasta przyjęto Świętego Floriana.