«

»

Wydrukuj to Wpis

CZAR GORZANOWA

news_113Pierwsze wzmianki o grodzie warownym i kościele pochodzą z II poł. XIV w. Do 1546 współwłaścicielami Gorzanowa były rodziny Raczynów i Muszynów. W 1657, za sprawą rodziny ówczesnego właściciela wsi, hrabiego Jana Fryderyka Herbersteina.
Zamek w Gorzanowie – monumentalny, renesansowy zespół zamkowy z XVI-XVII w. zabytkowy kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny[1]. Pierwsze wzmianki o grodzie warownym i kościele pochodzą z II poł. XIV w. Do 1546 współwłaścicielami Gorzanowa były rodziny Raczynów i Muszynów. W 1657, za sprawą rodziny ówczesnego właściciela wsi, hrabiego Jana Fryderyka Herbersteina, na miejscu spalonego kościoła wzniesiono nowy, w stylu renesansowym, zaprojektowany przez Lorenza Nicelliego i Andrei Carovego; ze starego kościoła zachowano gotyckie prezbiterium. W 1658 bp von Hornau konsekrował nową świątynię, która była jeszcze przebudowywana w XVIII w. w stylu barokowym. Kościół jest orientowany, jednonawowy, posiada wieżę a ołtarz główny, datowany w przybliżeniu na 1770 r., został prawdopodobnie wykonany przez Michała Ignacego Klahra[2]. Inne zabytkowe obiekty należące do zespołu kościoła to pochodzące z XVIII w.: kaplica pw. Pana Jezusa, kaplica cmentarna „Memento mori”, kaplica pw. św. Barbary i ogrodzenie z bramami[3].