«

»

Wydrukuj to Wpis

DZIAŁANIA „BEZPIECZNY POWIAT KŁODZKI”

126-119838Dzisiaj na terenie naszego powiatu policjanci prowadzić będą działania pn.”Bezpieczny powiat kłodzki”.

Kolejne działania Wydziału Ruchu Drogowego zmierzać będą do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów.

– Dzisiejsze działania policyjne mają na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przede wszystkim przez kierujących przekraczających dozwoloną prędkość jazdy oraz znajdujących się pod działaniem alkoholu lub podobnie działających środków, a także poprawę poczucia bezpieczeństwa na drogach powiatu kłodzkiego – mówi podinsp.Wioletta Martuszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. – Policjanci podejmować będą środki prewencyjne również w stosunku do nietrzeźwych pieszych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.