«

»

Wydrukuj to Wpis

NOWY WÓZ DLA OSP DOMASZKÓW

doba_pl_84704-feb5ae2d207c98fbc8243470ef7a1dcb_1280x720Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie trafił nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco.

Jego oficjalne przekazanie połączone z prezentacją zorganizowane zostało 12 maja przy tutejszej jednostce.

– Pojazd zakupiony został w ramach polsko-czeskiego projektu pn. „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”, a jego koszt to 950 tys. złotych. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 85%, a wkład własny gminy wyniósł nieco ponad 100 tysięcy złotych – mówi Tomasz Korczak, burmistrz Międzylesia.

Obecnie w szeregach OSP Domaszków znajduje się 39 członków czynnych oraz 5 członków honorowych. Przy jednostce działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

– Dotychczas na wyposażeniu naszej jednostki znajdował się lekki samochód ratownictwa technicznego oraz pojazd Star 266, który jest już u nas 34 lata. Jest to jedyny w swoim rodzaju samochód jeśli chodzi o działania na terenie naszej gminy ponieważ jest to pojazd terenowy mogący dojechać praktycznie w każdych warunkach terenowych. Star nadal pozostanie w naszej jednostce będzie on jednak odciążony przez nowo zakupiony samochód, który w najbliższym czasie zostanie włączony do podziału bojowego – mówi Artur Mendel, prezes OSP Domaszków.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z gminą Orlickie Zahori, Destne w Orlickich Górach oraz gminą Bystrzyca Kłodzka, która również wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Trafił on do Ochotniczej Straży Pożarnej

w Pławnicy.