«

»

Wydrukuj to Wpis

NOWE WOZY DLA KP PSP KŁODZKO

Komenda_Powiatowej_Panstwowej_Strazy_Pozarnej_ul_Traugutta_Romualda_gen_Klodzko_6916743Jeszcze w tym roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku trafią dwa, nowe pojazdy:

średni samochód ratownictwa technicznego z żurawiem hydraulicznym oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pierwszy z nich zakupiony zostanie już w czerwcu br. dzięki projektowi pn.„Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym”, który realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego planowany jest do końca bieżącego roku, a możliwy będzie dzięki środkom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz miasto Kłodzko.