«

»

Wydrukuj to Wpis

ŚWIĘTO AKTYWNOŚCI W KUDOWIE

26AJuż w najbliższą niedzielę (15 grudnia 2013) w kudowskim Teatrze i Parku Zdrojowym odbędzie się Festiwal Aktywności „Impuls”. Impreza ma na celu zaprezentowanie różnorodnych form działalności osób aktywnych, stowarzyszeń i grup nieformalnych na terenie Ziemi Kłodzkiej. Festiwal jest zwieńczeniem projektu „Impuls – zintegrowany program wspierania aktywności obywatelskiej na Ziemi Kłodzkiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I właśnie promowanie inicjatyw obywatelskich oraz pobudzanie społeczności lokalnych do podejmowania takich działań jest przedmiotem projektu realizowanego przez kudowskie Stowarzyszenie Fundus Glacensis. Imprezę wspiera Gmina Kudowa Zdrój oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej.

Zobaczymy grupy aktywnych ludzi działających na bardzo różnych polach i w różny sposób, ze wszystkie gmin powiatu kłodzkiego. Zaprezentuje się ponad 20 grup i organizacji z Ziemi Kłodzkiej, m.in.: zespoły ludowe, rękodzieło artystyczne, muzyka, taniec, prezentacje multimedialne, filmy, pokazy morsów, kucharzy i kół gospodyń wiejskich.

Aktywni to ludzie wszystkich pokoleń: młodzież szkolna, ich rodzice i dziadkowie. Słowem- święto pozytywnej energii. Zapraszamy – wstęp wolny !!!
26